Náhradní plnění

Náhradní plnění

Zaměstnáváme lidi s tělesným a mentálním postižením. Z tohoto důvodu můžete při nákupu využívat tzv. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – stačí ve třetím kroku objednávky zaškrtnout políčko náhradní plnění.

Co je náhradní plnění ?

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává 25 a více zaměstnanců, má podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP). Pokud je z jakéhokoli důvodů nezaměstnává, má možnost odebírat výrobky nebo služby od subjektu, zaměstnávajícího 50% osob se ZP jako náhradní plnění povinného podílu osob se ZP. Další možností je finanční odvod do státní pokladny, který se stále zvyšuje vzhledem k průměrné měsíční mzdě v ČR.

Zaměstnavatelé-máte více než 25 zaměstnanců?

Počet zaměstnanců25 50 100200500
PP ZP (4%)-osob124820
Roční povinný odvod při nesplnění PP v Kč67.500135.000270.000540.0001.350.000
Ekvivalent PP odebráním zboží nebo služeb v Kč bez DPH189.000378.000756.0001.512.0003.780.000

PP=povinný podíl zaměstnanců se ZP

Pozn.: Hodnoty jsou pouze orientační. Ve výpočtech se uvažuje s průměrnou mzdou za 1. – 3. čtvrtletí 2016 – 27.000 Kč.